Wednesday, 9 September 2009

MAC Viva Glam Eyeshadow + Blusher + Lipstick

Code 04 RM 28

MAC Viva Glam Eyeshadow + Blusher + Lipstick

Code 01 RM 28

MAC Viva Glam Eyeshadow + Blusher + Lipstick

Code 02 RM 28

Lips Gloss RM 10